:: Thư viện

TCVN 2737:2020 - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 2737:2020 - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này quy định tải trọng và tác động dùng để thiết kế kết cấu của nhà và công trình xây dựng...

Nghị định 10/2021/NĐ-CP - về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 10/2021/NĐ-CP - về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn...

Nghị định 09/2021/NĐ-CP - về Quản lý vật liệu xây dựng

Nghị định 09/2021/NĐ-CP - về Quản lý vật liệu xây dựng

Nghị định này quy định về quản lý phát triển, sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng vật liệu xây...

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng...

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng...

Suất vốn đầu tư năm 2020 là một trong những cơ sở phục vụ cho việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư,...

Nghị định 06/2021/NĐ-CP -  về Quản lý chất lượng, thi công...

Nghị định 06/2021/NĐ-CP - về Quản lý chất lượng, thi công...

Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây...

TCVN 12873:2020 - Căn hộ lưu trú - Condotel - Yêu cầu chung về...

TCVN 12873:2020 - Căn hộ lưu trú - Condotel - Yêu cầu chung về...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung trong thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo căn hộ lưu trú, bao...

TCVN 12872:2020 - Nhà thương mại liền kề - Shophouse - Yêu cầu...

TCVN 12872:2020 - Nhà thương mại liền kề - Shophouse - Yêu cầu...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung trong thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà thương mại liên kế...

TCVN 12871:2020 - Văn phòng kết hợp lưu trú - Officetel - Yêu cầu...

TCVN 12871:2020 - Văn phòng kết hợp lưu trú - Officetel - Yêu cầu...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung trong thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo văn phòng kết hợp lưu...

TCVN 12870:2020 - Biệt thự nghỉ dưỡng - Yêu cầu chung về thiết...

TCVN 12870:2020 - Biệt thự nghỉ dưỡng - Yêu cầu chung về thiết...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung trong thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo biệt thự nghỉ dưỡng...

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều...

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều...

Nghị định này quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu