:: Thư viện

TCVN 11416:2016 - Sơn nhựa fluor cho kết cấu thép

TCVN 11416:2016 - Sơn nhựa fluor cho kết cấu thép

Tiêu chuẩn này quy định sơn trên cơ sở nhựa fluor được sử dụng làm lớp phủ ngoài cùng để bảo vệ kết...

TCVN 9013:2011 - Sơn polyuretan bảo vệ kết cấu thép

TCVN 9013:2011 - Sơn polyuretan bảo vệ kết cấu thép

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn polyuretan bảo vệ kết cấu thép, được sử dụng để sơn hoàn thiện với độ...

TCVN 8826:2011 - Phụ gia hoá học cho bê tông

TCVN 8826:2011 - Phụ gia hoá học cho bê tông

Tiêu chuẩn này áp dụng cho 7 loại phụ gia hóa học dùng cho bê tông xi măng poóc lăng

TCVN 10306:2014 - Bê tông cường độ cao - Thiết kế thành phần...

TCVN 10306:2014 - Bê tông cường độ cao - Thiết kế thành phần...

Tiêu chuẩn này hướng dẫn về việc lựa chọn vật liệu, thiết kế thành phần bê tông và các phương pháp...

TCVN 5867:2009 - Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng cho thang máy -...

TCVN 5867:2009 - Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng cho thang máy -...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại thang máy dẫn động bằng điện được phân loại và định nghĩa theo TCVN...

TCVN 6396-50:2017 - Yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và...

TCVN 6396-50:2017 - Yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận của thang...

TCVN 6396-20:2017 - Thang máy chở người và thang máy chở người và...

TCVN 6396-20:2017 - Thang máy chở người và thang máy chở người và...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn cho việc lắp đặt thang máy mới cố định, có cabin được thiết...

TCVN 7550:2005 - Cáp thép dùng cho thang máy - Yêu cầu tối thiểu

TCVN 7550:2005 - Cáp thép dùng cho thang máy - Yêu cầu tối thiểu

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu cho chế tạo và thử nghiệm cáp bện bằng sợi thép cacbon dùng...

TCVN 6158:1996 - Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng - Yêu...

TCVN 6158:1996 - Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng - Yêu...

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt các đường ống dẫn...

Một số thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành thường dùng trong...

Một số thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành thường dùng trong...

Gồm có các cụm từ có chữ cái đầu bắt đầu bởi chữ P đến hết chữ X


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu