:: Thư viện

TCVN 7628-1:2007 - Lắp đặt thang máy chở người, cho bệnh viện...

TCVN 7628-1:2007 - Lắp đặt thang máy chở người, cho bệnh viện...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt tất cả các loại thang máy mới, không phụ thuộc vào hệ thống dẫn...

TCVN 5372:1991 và TCVN 5373:1991 - Đồ gỗ - Yêu cầu kỹ thuật, lấy...

TCVN 5372:1991 và TCVN 5373:1991 - Đồ gỗ - Yêu cầu kỹ thuật, lấy...

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật chung cho đồ dùng bằng gỗ (đồ gỗ) được sản xuất từ gỗ và...

TCVN 7527:2005 - Kính xây dựng - Kính cán vân hoa

TCVN 7527:2005 - Kính xây dựng - Kính cán vân hoa

Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính vân hoa sản xuất theo phương pháp cán với kích thước danh nghĩa của nhà sản...

TCVN 7526:2005 - Kính xây dựng - Định nghĩa và phân loại

TCVN 7526:2005 - Kính xây dựng - Định nghĩa và phân loại

Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ, định nghĩa và phân loại sản phẩm kính tấm sử dụng trong xây dựng.

TCVN 7505:2005 - Quy phạm lựa chọn và lắp đặt sử dụng kính...

TCVN 7505:2005 - Quy phạm lựa chọn và lắp đặt sử dụng kính...

Tiêu chuẩn này đặc biệt quan trọng, dành cho các kỹ sư thiết kế và kỹ sư giám sát trong việc tính toán -...

TCVN 4398:2001 - Thép và sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn...

TCVN 4398:2001 - Thép và sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về vị trí lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và mẫu thử cơ tính các sản phẩm...

TCVN 1811:2009 - Thép và gang - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử...

TCVN 1811:2009 - Thép và gang - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử...

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử để xác định thành phần hóa học của...

TCVN 6522:2008 - Thép tấm kết cấu cán nóng

TCVN 6522:2008 - Thép tấm kết cấu cán nóng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép tấm kết cấu cán nóng với chiều dầy từ 1,6 mm đến 6 mm chiều rộng từ 600 mm...

TCVN 9311-5:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

TCVN 9311-5:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

Tiêu chuẩn này quy định các trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa của các bộ phận ngăn cách...

TCVN 4604:2012 - Công trình công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu...

TCVN 4604:2012 - Công trình công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu...

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo nhà sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu