:: Thư viện

TCVN 7628-6:2007 - Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung...

TCVN 7628-6:2007 - Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung...

Tiêu chuẩn này quy định việc bố trí và lựa chọn lắp đặt thang máy sử dụng trong các khu chung cư nhằm đảm...

TCVN 7628-3:2007 - Lắp đặt thang máy phục vụ loại V

TCVN 7628-3:2007 - Lắp đặt thang máy phục vụ loại V

Tiêu chuẩn này quy định những kích thước cần thiết cho việc lắp đặt thang máy phục vụ loại V - được...

TCVN 7628-2:2007 - Lắp đặt thang máy vận chuyển hàng hóa

TCVN 7628-2:2007 - Lắp đặt thang máy vận chuyển hàng hóa

Tiêu chuẩn này quy định các kích thước cần thiết cho việc lắp đặt thang máy loại IV, được sử dụng để...

[Mẫu] - Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng...

[Mẫu] - Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng...

Báo cáo này do Tư vấn giám sát trưởng lập, Đại diện đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra ký đóng dấu trước...

[Mẫu] - Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây...

[Mẫu] - Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây...

Tùy từng chu kỳ báo cáo Tuần, Tháng, Quý,... theo yêu cầu của Chủ đầu tư mà Đơn vị tư vấn giám sát điều...

Thông tư 03/2019/TT-BXD quy định về Quản lý an toàn lao động...

Thông tư 03/2019/TT-BXD quy định về Quản lý an toàn lao động...

Thông tư này sửa đổi, bổ sung điều 16 của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây...

Nghị định 68/2019/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 68/2019/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước,...

Thông tư 04/2019/TT-BXD - Sửa đổi, bổ sung một số điều về...

Thông tư 04/2019/TT-BXD - Sửa đổi, bổ sung một số điều về...

Quy định chi tiết hơn về công tác giám sát thi công và nghiệm thu công trình, đồng thời thay đổi một số mẫu...

TCVN 11524:2016 - Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ...

TCVN 11524:2016 - Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn sản xuất theo công nghệ đùn ép (gọi...

TCVN 12588:2018 - Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cát...

TCVN 12588:2018 - Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cát...

Tiêu chuẩn này yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với phụ gia dùng cho vữa và bê tông không có cốt...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu