:: Thư viện

TCVN 10178:2013 - Lớp lót vữa xi măng dùng cho ống và phụ tùng...

TCVN 10178:2013 - Lớp lót vữa xi măng dùng cho ống và phụ tùng...

Tiêu chuẩn này quy định tính chất, phương pháp áp dụng, điều kiện bề mặt và chiều dày nhỏ nhất của các...

TCVN 10177:2013 - Ống gang dẻo, phụ tùng nối ống, phụ kiện...

TCVN 10177:2013 - Ống gang dẻo, phụ tùng nối ống, phụ kiện...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử áp dụng cho các ống, phụ tùng nối ống, phụ kiện...

TCVN 7972:2008 - Đường ống gang dẻo - Thí nghiệm thử thuỷ tĩnh...

TCVN 7972:2008 - Đường ống gang dẻo - Thí nghiệm thử thuỷ tĩnh...

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử thuỷ tĩnh nghiệm thu tại hiện trường đối với hệ thống đường...

TCVN 1830:2008 - Vật liệu kim loại - Ống - Thử nén bẹp

TCVN 1830:2008 - Vật liệu kim loại - Ống - Thử nén bẹp

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định khả năng chịu biến dạng dẻo của ống kim loại có mặt cắt...

Nghị định số 52/2020/NĐ-CP - Về đầu tư xây dựng và kinh doanh...

Nghị định số 52/2020/NĐ-CP - Về đầu tư xây dựng và kinh doanh...

Nghị định này quy định về điều kiện đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf; quản lý nhà nước đối với...

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 333:2006 - Quy trình đầm nén đất, đá dăm...

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 333:2006 - Quy trình đầm nén đất, đá dăm...

Quy trình này quy định trình tự thí nghiệm đầm nén mẫu vật liệu (đất, đất gia cố, cấp phối đá dăm,...

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 332:2006 - Quy trình thí nghiệm xác định...

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 332:2006 - Quy trình thí nghiệm xác định...

Tiêu chuẩn này quy định trình tự thí nghiệm để xác định chỉ số CBR của vật liệu sử dụng làm nền, móng...

TCVN 11893:2017 - Bentonite - Phương pháp thử

TCVN 11893:2017 - Bentonite - Phương pháp thử

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử các chỉ tiêu cơ, lý, hóa trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường...

TCVN 9686:2013 - Cọc ván thép cán nóng hàn được

TCVN 9686:2013 - Cọc ván thép cán nóng hàn được

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cho sản phẩm cọc ván thép cán nóng hàn được, là loại cọc...

Nghị định 21/2020/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều về...

Nghị định 21/2020/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều về...

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu