Thông tư số 09/2018/TT-BXD - Quy định quy trình kiểm định kỹ...

Thông tư số 09/2018/TT-BXD - Quy định quy trình kiểm định kỹ...

Máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng thuộc danh mục các loại máy, thiết bị, vật...

TCVN 10797:2015 - Bó vỉa bê tông đúc sẵn

TCVN 10797:2015 - Bó vỉa bê tông đúc sẵn

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn dùng để bó hè đường, dải phân cách, đảo...

TCVN 9014:2011 - Sơn Epoxy

TCVN 9014:2011 - Sơn Epoxy

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn epoxy được sử dụng để bảo vệ kết cấu thép và các kết cấu bằng kim loại...

TCVN 10799:2015 - Gối cống bê tông đúc sẵn

TCVN 10799:2015 - Gối cống bê tông đúc sẵn

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gối cống bê tông đúc sẵn dùng trong lắp đặt đường ống bê tông cốt thép thoát...

TCVN 9386:2012 - Thiết kế công trình chịu động đất

TCVN 9386:2012 - Thiết kế công trình chịu động đất

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế nhà và công trình xây dựng trong vùng có động đất.

TCVN 7957:2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài -...

TCVN 7957:2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài -...

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu bắt buộc hoặc khuyến khích áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc...

[Mẫu] - Biên bản nghiệm thu công việc mới nhất

[Mẫu] - Biên bản nghiệm thu công việc mới nhất

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc này được chúng tôi lập theo đúng chuẩn hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại...

TCVN 7435:2004 - Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và...

TCVN 7435:2004 - Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và...

Bộ tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc lựa chọn, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng bình chữa...

TCVN 1651-2:2018 - Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn

TCVN 1651-2:2018 - Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho thép thanh vằn dùng làm cốt trong các kết cấu bê tông. Tiêu chuẩn này...

QCVN 16:2017/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng...

QCVN 16:2017/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng...

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu...

Thông tư 02/2018/TT-BXD - Quy định bảo vệ môi trường trong thi...

Thông tư 02/2018/TT-BXD - Quy định bảo vệ môi trường trong thi...

Thông tư này quy định về trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án, nhà thầu thi công trong thi công các...

Thông tư 13/2017/TT-BXD - Quy định sử dụng vật liệu xây không...

Thông tư 13/2017/TT-BXD - Quy định sử dụng vật liệu xây không...

Thông tư này quy định việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng dân dụng và công...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Google Plus

<< Download hồ sơ năng lực