TCVN 6379:1998 - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6379:1998 - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các trụ nước chữa cháy (sau đây gọi tắt là trụ nước lắp đặt vào hệ thống cấp nước chung như: cấp nước đô...

TCVN 9028:2011 - Vữa cho bê tông nhẹ

TCVN 9028:2011 - Vữa cho bê tông nhẹ

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa trộn sẵn trên cơ sở chất kết dính vô cơ dùng làm vữa xây lớp mỏng...

TCVN 7575:2007 - Tấm 3D dùng trong xây dựng (3D construction panels)

TCVN 7575:2007 - Tấm 3D dùng trong xây dựng (3D construction panels)

Bộ tiêu chuẩn TCVN 7575:2007 gồm 3 phần hướng dẫn cụ thể về quy định kỹ thuật, phương pháp thử...

TCVN 7997:2009 - Cáp điện lực đi ngầm trong đất - Phương pháp...

TCVN 7997:2009 - Cáp điện lực đi ngầm trong đất - Phương pháp...

Tiêu chuẩn này qui định các phương pháp lắp đặt cáp điện lực có điện áp làm việc không vượt...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Google Plus

<< Download hồ sơ năng lực