:: Tiêu chuẩn M&E

QCVN 9:2016/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho...

QCVN 9:2016/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho...

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về tiếp đất cho các trạm viễn thông bao gồm yêu cầu đối...

QCVN 32:2020/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chống sét cho...

QCVN 32:2020/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chống sét cho...

Quy chuẩn này được áp dụng cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông nhằm hạn chế các thiệt...

TCVN 10178:2013 - Lớp lót vữa xi măng dùng cho ống và phụ tùng...

TCVN 10178:2013 - Lớp lót vữa xi măng dùng cho ống và phụ tùng...

Tiêu chuẩn này quy định tính chất, phương pháp áp dụng, điều kiện bề mặt và chiều dày nhỏ nhất của các...

TCVN 10177:2013 - Ống gang dẻo, phụ tùng nối ống, phụ kiện...

TCVN 10177:2013 - Ống gang dẻo, phụ tùng nối ống, phụ kiện...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử áp dụng cho các ống, phụ tùng nối ống, phụ kiện...

TCVN 10687-22:2018 - Tuabin gió - Phần 22: Hướng dẫn thử nghiệm và...

TCVN 10687-22:2018 - Tuabin gió - Phần 22: Hướng dẫn thử nghiệm và...

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn và quy trình thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp của tuabin gió với các...

TCVN 10687-21:2018 - Tuabin gió - Phần 21: Đo và đánh giá đặc tính...

TCVN 10687-21:2018 - Tuabin gió - Phần 21: Đo và đánh giá đặc tính...

Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp thống nhất để đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong việc thực hiện,...

TCVN 10687-1:2015 - Tuabin gió - Phần 1: Yêu cầu thiết kế

TCVN 10687-1:2015 - Tuabin gió - Phần 1: Yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết yếu về thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn kỹ thuật của...

TCVN 12112:2019 - Sân bay dân dụng - Hệ thống thoát nước - Yêu...

TCVN 12112:2019 - Sân bay dân dụng - Hệ thống thoát nước - Yêu...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế xây dựng mới hoặc mở rộng và nâng cấp hệ...

TCVN 6397:2010 - Thang cuốn và băng tải chở người - Yêu cầu an...

TCVN 6397:2010 - Thang cuốn và băng tải chở người - Yêu cầu an...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các thang cuốn và băng tải chở người lắp đặt mới (kiểu tấm nền hoặc...

TCVN 7628-6:2007 - Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung...

TCVN 7628-6:2007 - Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung...

Tiêu chuẩn này quy định việc bố trí và lựa chọn lắp đặt thang máy sử dụng trong các khu chung cư nhằm đảm...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu