:: Tiêu chuẩn xây dựng

TCVN 5372:1991 và TCVN 5373:1991 - Đồ gỗ - Yêu cầu kỹ thuật, lấy...

TCVN 5372:1991 và TCVN 5373:1991 - Đồ gỗ - Yêu cầu kỹ thuật, lấy...

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật chung cho đồ dùng bằng gỗ (đồ gỗ) được sản xuất từ gỗ và...

TCVN 7527:2005 - Kính xây dựng - Kính cán vân hoa

TCVN 7527:2005 - Kính xây dựng - Kính cán vân hoa

Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính vân hoa sản xuất theo phương pháp cán với kích thước danh nghĩa của nhà sản...

TCVN 7526:2005 - Kính xây dựng - Định nghĩa và phân loại

TCVN 7526:2005 - Kính xây dựng - Định nghĩa và phân loại

Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ, định nghĩa và phân loại sản phẩm kính tấm sử dụng trong xây dựng.

TCVN 7505:2005 - Quy phạm lựa chọn và lắp đặt sử dụng kính...

TCVN 7505:2005 - Quy phạm lựa chọn và lắp đặt sử dụng kính...

Tiêu chuẩn này đặc biệt quan trọng, dành cho các kỹ sư thiết kế và kỹ sư giám sát trong việc tính toán -...

TCVN 6522:2008 - Thép tấm kết cấu cán nóng

TCVN 6522:2008 - Thép tấm kết cấu cán nóng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép tấm kết cấu cán nóng với chiều dầy từ 1,6 mm đến 6 mm chiều rộng từ 600 mm...

TCVN 4604:2012 - Công trình công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu...

TCVN 4604:2012 - Công trình công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu...

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo nhà sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp...

TCVN 4454:2012 - Quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết...

TCVN 4454:2012 - Quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết...

Tiêu chuẩn này được áp dụng trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn trong phạm vi ranh giới...

TCVN 8648:2011 - Kính xây dựng. Các kết cấu kiến trúc có lắp...

TCVN 8648:2011 - Kính xây dựng. Các kết cấu kiến trúc có lắp...

Tiêu chuẩn này phân loại các kết cấu kiến trúc có lắp kính được sử dụng cho mục đích chịu lửa.

TCVN 5065:1990 - Khách sạn - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5065:1990 - Khách sạn - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các khách sạn.

TCVN 7899-3:2008 - Vữa, keo dán chít mạch ốp lát - Yêu cầu kỹ...

TCVN 7899-3:2008 - Vữa, keo dán chít mạch ốp lát - Yêu cầu kỹ...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa, keo chít mạch gạch gốm ốp lát và các loại gạch khác (đá ốp lát thiên...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu