:: Tiêu chuẩn xây dựng

TCVN 11416:2016 - Sơn nhựa fluor cho kết cấu thép

TCVN 11416:2016 - Sơn nhựa fluor cho kết cấu thép

Tiêu chuẩn này quy định sơn trên cơ sở nhựa fluor được sử dụng làm lớp phủ ngoài cùng để bảo vệ kết...

TCVN 9013:2011 - Sơn polyuretan bảo vệ kết cấu thép

TCVN 9013:2011 - Sơn polyuretan bảo vệ kết cấu thép

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn polyuretan bảo vệ kết cấu thép, được sử dụng để sơn hoàn thiện với độ...

TCVN 8826:2011 - Phụ gia hoá học cho bê tông

TCVN 8826:2011 - Phụ gia hoá học cho bê tông

Tiêu chuẩn này áp dụng cho 7 loại phụ gia hóa học dùng cho bê tông xi măng poóc lăng

Chỉ dẫn kỹ thuật - Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than...

Chỉ dẫn kỹ thuật - Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than...

Chỉ dẫn kỹ thuật này áp dụng đối với việc sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than thay thế cho vật liệu...

TCVN 11832:2017 - Gia cố nền đất yếu - Phương pháp gia cố toàn...

TCVN 11832:2017 - Gia cố nền đất yếu - Phương pháp gia cố toàn...

Gia cố toàn khối là phương pháp gia cố đất bằng cách trộn đều chất kết dính, phụ gia khoáng (nếu có),...

Chỉ dẫn kỹ thuật - Gia cố nền đất yếu - Phương pháp gia...

Chỉ dẫn kỹ thuật - Gia cố nền đất yếu - Phương pháp gia...

Chỉ dẫn này quy định các yêu cầu chung đối với việc xử lý nền đất yếu (độ sâu xử lý từ 2 m đến 8...

TCVN 7528:2005 - Kính xây dựng - Kính phủ phản quang

TCVN 7528:2005 - Kính xây dựng - Kính phủ phản quang

Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính phủ phản quang dùng trong xây dựng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho loại kính...

TCVN 9808:2013 - Kính xây dựng - Kính phủ bức xạ thấp (Kính Low-E)

TCVN 9808:2013 - Kính xây dựng - Kính phủ bức xạ thấp (Kính Low-E)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính phủ bức xạ thấp bao gồm kính phủ cứng bức xạ thấp và kính phủ mềm bức...

TCVN 7599:2007 - Thuỷ tinh xây dựng - Blốc thuỷ tinh rỗng (Gạch...

TCVN 7599:2007 - Thuỷ tinh xây dựng - Blốc thuỷ tinh rỗng (Gạch...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho blốc thủy tinh rỗng được sản xuất bằng phương pháp ép gắn nóng từ hai nửa...

TCVN 8057:2009 - Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính...

TCVN 8057:2009 - Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ dùng để ốp,...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu