:: Tiêu chuẩn xây dựng

TCVN 7470:2005 - Thép tấm và thép băng phủ nhôm/kẽm nhúng nóng

TCVN 7470:2005 - Thép tấm và thép băng phủ nhôm/kẽm nhúng nóng

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với thép tấm và băng phủ nhôm/kẽm nhúng nóng có chiều...

TCVN 9686:2013 - Cọc ván thép cán nóng hàn được

TCVN 9686:2013 - Cọc ván thép cán nóng hàn được

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cho sản phẩm cọc ván thép cán nóng hàn được, là loại cọc...

TCVN 12393:2018 - Bê tông cốt sợi - Yêu cầu kỹ thuật và phương...

TCVN 12393:2018 - Bê tông cốt sợi - Yêu cầu kỹ thuật và phương...

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và quy trình kiểm tra chấp nhận đối với bê tông cốt sợi.

TCVN 12604-2:2019 - Cấu kiện kè bê tông bảo vệ bờ biển cốt...

TCVN 12604-2:2019 - Cấu kiện kè bê tông bảo vệ bờ biển cốt...

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu thi công và nghiệm thu kết cấu bảo vệ bờ biển và đê biển bằng cấu kiện...

TCVN 12604-1:2019 - Cấu kiện kè bê tông bảo vệ bờ biển cốt...

TCVN 12604-1:2019 - Cấu kiện kè bê tông bảo vệ bờ biển cốt...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm cấu kiện kè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn dùng để lắp đặt tại...

TCVN 7711:2013 - Xi măng pooclăng hỗn hợp bền sun phát (sulfat)

TCVN 7711:2013 - Xi măng pooclăng hỗn hợp bền sun phát (sulfat)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát.

TCVN 12392-2:2018 - Sợi cho bê tông cốt sợi - Phần 2: Sợi polyme

TCVN 12392-2:2018 - Sợi cho bê tông cốt sợi - Phần 2: Sợi polyme

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sợi polyme sử dụng trong bê tông cốt sợi và vữa có cốt sợi.

QCVN 01:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây...

QCVN 01:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây...

Quy chuẩn này quy định về các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải...

QCVN 04:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

QCVN 04:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi xây dựng mới, xây dựng lại nhà chung cư có chiều...

TCVN 11676:2016 - Công trình xây dựng - Phân cấp đá trong thi công

TCVN 11676:2016 - Công trình xây dựng - Phân cấp đá trong thi công

Tiêu chuẩn này quy định về phân cấp đá dùng cho công tác đào phá đá; áp dụng trong công tác thiết kế tổ...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu