TCVN 9028:2011 - Vữa cho bê tông nhẹ

TCVN 9028:2011 - Vữa cho bê tông nhẹ

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa trộn sẵn trên cơ sở chất kết dính vô cơ dùng làm vữa xây lớp mỏng và vữa trát cho khối xây sử dụng bê tông nhẹ, bao...

TCVN 7575:2007 - Tấm 3D dùng trong xây dựng (3D construction panels)

TCVN 7575:2007 - Tấm 3D dùng trong xây dựng (3D construction panels)

Bộ tiêu chuẩn TCVN 7575:2007 gồm 3 phần hướng dẫn cụ thể về quy định kỹ thuật, phương pháp thử...

TCVN 9844:2013 - Vải địa kỹ thuật - Yêu cầu thiết kế, thi công...

TCVN 9844:2013 - Vải địa kỹ thuật - Yêu cầu thiết kế, thi công...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính toán thiết kế, công nghệ thi công, kiểm tra và nghiệm thu...

TCVN 6016:2011 - Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ bền

TCVN 6016:2011 - Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ bền

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ nén và cường độ uốn (nếu có yêu cầu)...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Google Plus

<< Download hồ sơ năng lực