TCVN 5847:2016 - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

TCVN 5847:2016 - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại cột điện bê tông cốt thép ứng lực trước và không ứng lực trước...

TCVN 12249:2018 - Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san...

TCVN 12249:2018 - Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san...

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với tro xỉ nhiệt điện đốt than sử dụng làm vật liệu san lấp cho các công...

TCVN 12041:2017 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu...

TCVN 12041:2017 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu...

Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuỗi thọ của kết cấu bê tông và bê...

TCVN 3907:2011 - Trường mầm non - Yêu cầu thiết kế

TCVN 3907:2011 - Trường mầm non - Yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các loại hình nhà trẻ, trường mẫu...

TCVN 10568:2017 - Bộ neo cáp cường độ cao (cáp dự ứng lực) -...

TCVN 10568:2017 - Bộ neo cáp cường độ cao (cáp dự ứng lực) -...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm bộ neo cáp cường độ cao T13, T15, D13, D15 dùng trong bê tông dự ứng lực...

TCVN 5577:2012 - Rạp chiếu phim - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5577:2012 - Rạp chiếu phim - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các rạp chiếu phim sử dụng để chiếu...

TCVN 6052:1995 - Giàn giáo thép

TCVN 6052:1995 - Giàn giáo thép

Tiêu chuẩn này áp dụng cho giàn giáo bằng thép, thường dùng trong thi công, sửa chữa và hoàn thiện các công...

TCVN 8053:2009 - Tấm lợp dạng sóng - Yêu cầu thiết kế và...

TCVN 8053:2009 - Tấm lợp dạng sóng - Yêu cầu thiết kế và...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế và hướng dẫn cách lắp đặt các loại tấm lợp dạng sóng...

TCVN 10800:2015 - Bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Bể lọc...

TCVN 10800:2015 - Bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Bể lọc...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bể lọc chậm sử dụng nguồn nước ngầm và bể chứa bằng bê tông cốt thép thành...

TCVN 4451:2012 - Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCVN 4451:2012 - Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các loại nhà ở chung cư (nhà ở căn hộ), nhà ở ký...

TCVN 7950:2008 - Vật liệu cách nhiệt - Vật liệu canxi silicat

TCVN 7950:2008 - Vật liệu cách nhiệt - Vật liệu canxi silicat

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm cách nhiệt canxi silicat sử dụng trong xây dựng và thiết bị công nghiệp.

TCVN 8573:2010 - Tre - Thiết kế kết cấu

TCVN 8573:2010 - Tre - Thiết kế kết cấu

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc sử dụng các kết cấu tre, nghĩa là các kết cấu làm từ tre (tre nguyên, tre...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu