TCVN 10797:2015 - Bó vỉa bê tông đúc sẵn

TCVN 10797:2015 - Bó vỉa bê tông đúc sẵn

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn dùng để bó hè đường, dải phân cách, đảo...

TCVN 9014:2011 - Sơn Epoxy

TCVN 9014:2011 - Sơn Epoxy

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn epoxy được sử dụng để bảo vệ kết cấu thép và các kết cấu bằng kim loại...

TCVN 10799:2015 - Gối cống bê tông đúc sẵn

TCVN 10799:2015 - Gối cống bê tông đúc sẵn

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gối cống bê tông đúc sẵn dùng trong lắp đặt đường ống bê tông cốt thép thoát...

TCVN 9386:2012 - Thiết kế công trình chịu động đất

TCVN 9386:2012 - Thiết kế công trình chịu động đất

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế nhà và công trình xây dựng trong vùng có động đất.

TCVN 1651-2:2018 - Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn

TCVN 1651-2:2018 - Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho thép thanh vằn dùng làm cốt trong các kết cấu bê tông. Tiêu chuẩn này...

QCVN 16:2017/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng...

QCVN 16:2017/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng...

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu...

TCVN 9028:2011 - Vữa cho bê tông nhẹ

TCVN 9028:2011 - Vữa cho bê tông nhẹ

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa trộn sẵn trên cơ sở chất kết dính vô cơ dùng làm vữa xây lớp mỏng và vữa...

TCVN 7575:2007 - Tấm 3D dùng trong xây dựng (3D construction panels)

TCVN 7575:2007 - Tấm 3D dùng trong xây dựng (3D construction panels)

Bộ tiêu chuẩn TCVN 7575:2007 gồm 3 phần hướng dẫn cụ thể về quy định kỹ thuật, phương pháp thử và hướng...

TCVN 9844:2013 - Vải địa kỹ thuật - Yêu cầu thiết kế, thi công...

TCVN 9844:2013 - Vải địa kỹ thuật - Yêu cầu thiết kế, thi công...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính toán thiết kế, công nghệ thi công, kiểm tra và nghiệm thu vải...

TCVN 6016:2011 - Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ bền

TCVN 6016:2011 - Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ bền

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ nén và cường độ uốn (nếu có yêu cầu) của vữa...

TCVN 6394:2014 - Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

TCVN 6394:2014 - Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn (có chiều dày danh nghĩa của...

TCVN 7744:2013 - Gạch Terazo (hay terrazzo)

TCVN 7744:2013 - Gạch Terazo (hay terrazzo)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch terazo chất kết dính xi măng dùng lát trong và ngoài nhà.

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Google Plus

<< Download hồ sơ năng lực